Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 czerwca, 2023 Tytuł artykułu

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Brzeg

Gmina Brzeg informuje, że od dnia 26.06.2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Nabór będzie trwać do 30.06.2025 r. lub do wyczerpania środków w ramach przyznanej Gminie Brzeg alokacji. Termin zakończenia realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2025 roku.

W ramach Programu istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na wymianie węglowych źródeł ciepła na ekologiczne oraz na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (pod warunkiem, że drzwi oddzielają przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej).
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej może być dofinansowana wyłącznie w połączeniu z wymianą nieefektywnego źródła ciepła.

Program oferuje trzy poziomy dofinansowania:
1. podstawowy, gdzie dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 000 zł, można otrzymać do 30% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
2. podwyższony, gdzie dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można otrzymać do 60% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
3. najwyższy, gdzie dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można otrzymać do 90% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz wszelkie informacje związane z Programem:
Urząd Miasta w Brzegu
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
• pok. 306 B, tel. 77 404 56 27,
• pok. 303 B, tel. 77 404 70 46.

Szczegółowe informacje o naborze i Programie oraz materiały do pobrania, w tym formularz Wniosku o dofinansowanie, znajdują się poniżej.

Przedsięwzięcia z terenu Gminy Brzeg – stan na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 55

w tym:

  • do podstawowego poziomu dofinansowania: 34
  • do podwyższonego poziomu dofinansowania: 14
  • do najwyższego poziomu dofinansowania: 7

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 52
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 16
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 125.919,89 zł

Materiały

01. Zarządzenie Burmistrza nr 4024_2023_w spr. ogłoszenia naboru
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 08:22:48
01a. Zarządzenie Burmistrza nr 4652_2024_w spr. ogłoszenia naboru_zmiana
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-06 09:27:21
01b. Zarządzenie Burmistrza nr 4663_2024_w spr. ogłoszenia naboru_zmiana
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-13 11:39:42
02. Ogłoszenie o naborze_zał. nr 1 do Zarządzenia
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 08:23:08
03. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie_informacje o programie
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 08:23:23
04. Wykaz kosztów kwalifikowanych_zał. nr 1 do PP Ciepłe Mieszkanie
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 08:23:39
05. Regulamin naboru_zał. nr 2 do Zarządzenia
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 08:23:53
06. Lista sprawdzająca_zał. nr 1 do Regulaminu naboru
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-13 11:40:55
07. Wniosek o dofinansowanie_plus_RODO_zał. nr 2 do Regulaminu naboru
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-06 09:38:32
08. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-06 09:38:31
09. Oświadczenie współmałżonka_zał. nr 2 do Wniosku o dofinansowanie
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 08:25:02
10. Oświadczenie uprawnionych z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu_zał. nr 3 do Wniosku o dofinansowanie
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-06 09:38:29
11. Oświadczenie współwłaścicieli lokalu_zał. nr 1 do Wniosku o dofinansowanie
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 09:09:29
12. Pełnomocnictwo_zał. nr 3 do Regulaminu naboru
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 09:09:48
13. Projekt umowy na dofinansowanie_plus_RODO_zał. nr 3 do Zarządzenia
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-13 11:41:28
14. Wniosek o płatność_zał. nr 4 do Zarządzenia
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 09:10:18
15. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 09:10:33
16. Zestawienie dokumentów zakupu_zał. nr 1 do Wniosku o płatność
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 09:10:48
17. Protokół odbioru prac_zał. nr 2 do Wniosku o płatność
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-23 09:11:03
Nie zapomnij udostępnić: