Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 czerwca, 2023 Tytuł artykułu

Punkt Integracji Polsko-Ukraińskiej

Treść artykułu

Poza zbiórkami żywności czy odzieży, uchodźcy potrzebują też konkretnego wsparcia w uporaniu się z trudną sytuacją życiową. By sprostać tym potrzebom, jedno z pomieszczeń w budynku należącym do Zarządu Nieruchomości Miejskich przy Placu Moniuszki, zamieniło się w Punkt Integracji Polsko-Ukraińskiej. To miejsce schronienia dla osób narodowości ukraińskiej, które starają się uporać ze strachem o swoją przyszłość i tęsknotą za ojczyzną. Z lokalu mieszczącego się w Domu Trzeciego Sektora korzystać będą mogli również członkowie organizacji pozarządowych – m.in. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –  Oddział w Brzegu, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej oraz Koła PTTK „Jarzębina”.  Dziś, 21 czerwca 2023 roku, miało miejsce oficjalne otwarcie tego punktu, w którym wziął udział Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Gmina Brzeg nieustannie pomaga uchodźcom, aby mogli ustabilizować swoją sytuację. Jednym z takich działań jest utworzenie miejsca schronienia na realizację zadań w zakresie edukacji, opieki i wychowania. Remont zaadaptowanego pomieszczenia objął m.in. naprawę tynków, równanie podłóg, wymianę stolarki okiennej, doprowadzenie zasilania oraz remont klatki schodowej, która bezpośrednio prowadzi do nowopowstałego pomieszczenia.

Stworzona została przestrzeń do działań i budowania poczucia przynależności uchodźców do wspólnoty lokalnej. Punkt integracji da im stabilizację i bezpieczeństwo, jakie Gmina Brzeg chce zapewnić osobom narodowości ukraińskiej, które musiały uciekać ze swojej ojczyzny przed wojną. Ponadto, ze świetlicy będą mogli korzystać członkowie licznych organizacji, działających w naszym mieście. Zintegruje się więc cała brzeska społeczność. Razem możemy więcej! – mówił Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przy współpracy Biura Spraw Społecznych i Zdrowia z Zarządem Nieruchomości Miejskich.

Nie zapomnij udostępnić: