Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 czerwca, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 13.06.2023 r. – realizacja zadania w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Obóz letni z TPD w Jarosławcu i Jantarze – III, IV, V turnus”

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę:
Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu na realizację zadania w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Obóz letni z TPD w Jarosławcu i Jantarze – III, IV, V turnus”.

Materiały (2)

ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-13 05:30:32
Scan oferta 2
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-13 05:30:52
Nie zapomnij udostępnić: