Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 czerwca, 2023 Tytuł artykułu

Konsultacje uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

Treść artykułu

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/230/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego mogą zgłaszać uwagi czy też propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 20 czerwca br. Przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu – na adres e-mail: dzd@opolskie.pl.

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Materiały (3)

Uchwala Nr 9704 z 5 czerwca 2023
Format: pdf Data publikacji: 2023-06-07 09:11:42
Formularz uwag
Format: docx Data publikacji: 2023-06-07 09:12:03
Zaproszenie do konsultacji zasad przyznawania stypendium BIP
Format: docx Data publikacji: 2023-06-07 09:12:33
Nie zapomnij udostępnić: