Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 czerwca, 2023 Tytuł artykułu

Program „Ratownicy Marzeń” zrealizowany wśród młodzieży brzeskich szkół średnich

Treść artykułu

W dniach 22-25 maja 2023 r. w pięciu szkołach średnich w Brzegu odbyły się warsztaty w ramach programu profilaktyki zintegrowanej „Ratownicy Marzeń”. Gmina Brzeg zleciła zadanie do realizacji w brzeskich szkołach średnich w formie dotacji dla organizacji pozarządowej, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem programu było wzmacnianie pozytywnego potencjału młodzieży oraz zmniejszanie skali różnego rodzaju zagrożeń. Program odwoływał się do kluczowych czynników chroniących, m.in. do poczucia własnej wartości, relacji społecznych i ważnych z punktu widzenia młodego człowieka celów życiowych. Warsztaty miały charakter motywacyjny. Program pomagał uczestnikom ponownie nazwać i poukładać podstawowe kwestie dotyczące tego, co nas kształtuje, wskazując na szczególną rolę: świata wartości, relacji i wynikających z tego źródeł wsparcia. Program dawał konkretne wskazówki, jak wykorzystać te zasoby, aby radzić sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej potwierdzają, że takie podejście pozwala na skuteczne oddziaływanie w szerokim spektrum celów profilaktycznych, w tym również związanych z profilaktyką uzależnień.

Program spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży oraz kadry pedagogiczno- psychologicznej. Uczestnicy poprzez wysoką ocenę i liczne komentarze wskazywali na dużą przydatność zajęć. Warsztaty odbywały się w dziesięciu klasach i objęły ponad 240 uczniów klas II i III brzeskich szkół średnich, w każdej szkole w dwóch klasach, odpowiednio:

• 22.05.2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu oraz Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu,
• 23.05.2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Brzegu,
• 24.05.2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Brzegu,
• 25.05.2023 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu.

Warsztaty zrealizowane zostały ze środków Gminy Brzeg przez fundację YAQ PROJEKT – Pracownię Rozwoju Społecznego.

Nie zapomnij udostępnić: