Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 kwietnia, 2023 Tytuł artykułu

Program kompleksowej opieki po zawale serca KOS-zawał

Treść artykułu

Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego. KOS-Zawał, zapewnia opiekę długoterminową nad chorymi po zawale serca. Wciąż jednak wielu chorych nie jest nim objętych. Część pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich i nie zdaje sobie sprawy, że w prewencji kolejnego zawału i jego powikłań dużo zależy też od nich samych. Rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza zarówno ryzyko zgonu z powodu kolejnego zawału serca, jak i niewydolności serca, która może się rozwinąć po zawale (na skutek uszkodzenia mięśnia sercowego).

– Wśród pacjentów objętych opieką w ramach programu KOS-Zawał jest mniej zgonów z powodu zawału serca. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że w 2022 r. na tych pacjentów przypadało 25 proc. wszystkich zgonów po zawale, a 75 proc. było wśród tych, którzy nie byli objęci tym programem.
– Pacjent rehabilitowany kardiologiczne ma większe szanse przeżycia po zawale serca.
Rehabilitacja jest jednym z głównym elementów opieki nad pacjentem po zawale, ale obejmuje też regularne konsultacje kardiologiczne, odpowiednie badania oraz dodatkowe zabiegi, takie jak wszczepienie stymulatora czy kardiowertera-defibrylatora.

​Ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza kardiologa indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględnia odpowiednią rehabilitację kardiologiczną i wizyty w poradni kardiologicznej.

​Rehabilitacja kardiologiczna realizowana jest stacjonarnie lub w oddziale dziennym zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji.

​KOS-Zawał obejmuje:

LECZENIE – hospitalizację pacjenta z powodu zawału serca

REHABILITACJĘ kardiologiczną realizowaną w warunkach stacjonarnych lub w warunkach oddziału dziennego zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji.

MONITOROWANIE – wizytę koordynującą (kontrolną) oraz specjalistyczną opiekę kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z indywidualnym planem leczenia.

Więcej informacji  znajduje się na:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow

#KOS_Zawal #serce #ŚrodazProfilaktyką #ŚzP #DietyNFZ #DietaDASH #AkademiaNFZ #NFZ Ministerstwo Zdrowia

 

 

Nie zapomnij udostępnić: