Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 kwietnia, 2023 Tytuł artykułu

Konsultacje społeczne dla NGO

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Ogłasza
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeg.

Materiały (5)

Zarządzenie
Format: docx Data publikacji: 2023-04-28 06:24:26
ogłoszenie
Format: docx Data publikacji: 2023-04-28 06:24:39
Formularz zgłoszenia uwag
Format: docx Data publikacji: 2023-04-28 06:24:51
Projekt uchwały
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-28 09:18:21
Diagnoza - wyznaczenie obszaru
Format: pdf Data publikacji: 2023-04-28 09:19:00
Nie zapomnij udostępnić: