Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 kwietnia, 2023 Tytuł artykułu

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Treść artykułu

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag czy też propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 18 kwietnia br. Ewentualne uwagi na załączonym formularzu proszę przesłać na adres e-mail: dzd@opolskie.pl.

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:

https://bip.opolskie.pl/2023/04/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-klinicznego-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neonatologii-w-opolu.

Nie zapomnij udostępnić: