Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23 lutego 2023 r. o godzinie 9.00
w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu
z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 15.12.2022, 10.01.2023, 16.01.2023.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za rok 2022.
7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Stałych za rok 2022.
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2023 rok.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2023 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok ( druk nr 1),
b) ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Brzeg ( druk nr 2),
c) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piwowarskiej w Brzegu ( druk nr 3),
d) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
( druk nr 4),
e) ustanowienia gminnego programu osłonowego „ Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2023 ( druk nr 5),
f) w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg
( druk nr 6),
g) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 7),
h) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 8),
i) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 10),
k) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 11),
l) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 12),
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: