Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Zajęcia zimowe z profilaktyką

Treść artykułu

13 lutego 2023 r. w Brzeskim Centrum Kultury ruszyły „Zajęcia zimowe z profilaktyką”, dla 60 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg, realizowane w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg. Odbędą się dwa turnusy zajęć zimowych: 13-17.02.2023 r. oraz 20-24.02.2023 r.

Zajęcia zimowe mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży różnorodnych form spędzenia wolnego czasu w okresie ferii zimowych, m.in.: poprzez organizowanie wycieczek, zajęć rekreacyjnych (basen, lodowisko, kino), ogólnorozwojowych (zajęcia plastyczne, teatralne, wokalne, manualne itp.) i zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych.

Celem głównym zadania jest propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, używek i nawyków związanych z wielokrotnym powtarzaniem określonych czynności, w szczególności korzystanie z komputera/sieci internetowej czy telefonu komórkowego. Wszystkie podejmowane działania będą ukierunkowane na edukację dzieci i młodzieży, w zakresie szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, a także nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych np.: komputera czy telefonu, podnosząc poziom ich wiedzy i świadomości na temat szeroko rozumianych uzależnień.

Nie zapomnij udostępnić: