Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu

Treść artykułu

10 lutego 2023 roku, w gabinecie Jerzego Wrębiaka – Burmistrza Brzegu została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu”. Zakres robót obejmuje budowę drogi publicznej gminnej w zakresie jezdni, chodników, zatoki postojowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, budowę kanału technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej.

Wykonawcą zadania jest firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu. Umowny termin jego realizacji to 10 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, a koszt całkowity robót – 1.040.774,40 zł.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości dofinansowania na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

Nie zapomnij udostępnić: