Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspiera Seniorów – działania realizowane przez Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia

Treść artykułu

W 2022 roku Gmina Brzeg aktywnie współpracowała ze środowiskami senioralnymi. W ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn.: „Propagowanie zdrowego stylu życia  seniorów z terenu Gminy Brzeg poprzez edukację i krzewienie aktywności fizycznej”, Gmina Brzeg sfinansowała zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w kwocie: 8 000 zł., w zakresie:

  • „Aktywny Senior” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddział Ziemi Brzeskiej,
  • „Więcej wiedzieć. Dłużej żyć” przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków koło nr 2 w Brzegu.

W ramach oferty pozakonkursowej, tzw. Mały Grant, Gmina Brzeg dofinansowała zadania w zakresie: 

  • „Propagowanie zdrowego stylu życia seniorów w czasie Covid-19”, przy współpracy z  Brzeskim Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSHE, w kwocie: 4 000 zł.
  • Szkolenie dla opiekunów osób chorych w domu z różnymi niepełnosprawnościami” przy współpracy z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia, w kwocie: 5 000 zł.

Dom Trzeciego Sektora

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Powiatowy Oddział w Brzegu, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej oraz Koło PTTK „Jarzębina”, zmieniły swoje siedziby. Nastąpiło otwarcie Domu Trzeciego Sektora. W/w organizacje, działające na terenie gminy Brzeg od 13 grudnia posiadają nowe siedziby. Z budynku przy ul. Jagiełły 23 przeniosły się do budynku przy Placu Moniuszki, należącego do Zarządu Nieruchomości Miejskich. Siedzibę tę nazwano Domem Trzeciego Sektora.

Bezpłatne szczepienia przeciw Grypie

Seniorzy z terenu Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej,  w latach 2018-2022, mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień  przeciw Grypie. Realizatorem zadania był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ARS-MED Brzeg, ul. Sergiusza Mossaora 6 w Brzegu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Gmina Brzeg ogłosiła konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób  niepełnosprawnych intelektualnie. Na powyższe działania w roku 2022 wydatkowane zostały środki finansowe zlecone, w ramach administracji rządowej, w wysokości: 602 566,92 zł.

GMINA BRZEG JEST OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI SENIORALNEJ.

Ogólny koszt kwot przeznaczonych na politykę senioralną w 2022 roku wyniósł około 5 milionów złotych.
Zapraszamy do korzystania z naszych ofert.

Nie zapomnij udostępnić: