Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Brzeskie Centrum Seniora – aktywnie działa na rzecz seniorów

Treść artykułu

W odpowiedzi na wnioski kierowane ze środowisk senioralnych, od dnia 1 marca 2020 roku, w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, utworzono Brzeskie Centrum Seniora, ul. Piastowska 29. oraz stanowisko konsultanta ds. polityki senioralnej. BCS inicjuje szereg działań na rzecz seniorów, w tym podejmuje działania zmierzające do wykorzystania potencjału ludzi starszych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg, m.in.: w zakresie edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki.

Gmina Przyjazna Seniorom

Jednym z priorytetów brzeskiego samorządu jest otoczenie Seniorów szczególną opieką i zapewnienie jak największej liczby możliwości aktywnego spędzania czasu. 20 stycznia 2023 roku, Gmina Brzeg wykonała kolejny krok w polityce senioralnej i przystąpiła do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Grupa seniorów otrzymała pierwsze ogólnopolskie karty seniora, oferujące zniżki w całym kraju oraz certyfikaty dla lokalnych przedsiębiorców i instytucji wspierających środowisko osób starszych. Jako „Gmina Przyjazna Seniorom”, Brzeg ma też zagwarantowaną promocję w Ogólnopolskim Magazynie “Głos Seniora” oraz innych nośnikach medialnych.

 Brzeskie Centrum Kultury realizuje, w ramach środków własnych gminy, działania na rzecz seniorów

Gmina Brzeg, w ramach zadań własnych, tj. promocji i ochrony zdrowia, w 2022 r. zleciła wykonanie  usługi –  zadania związanego z aktywizacją seniorów poprzez przeprowadzenie zajęć  wokalnych, musicalowych, ruchowych, teatralnych, plastycznych, terapię tańcem i inne, na łączną kwotę: 2 000,00 zł.

GMINA BRZEG JEST OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI SENIORALNEJ.

Ogólny koszt kwot przeznaczonych na politykę senioralną w 2022 roku wyniósł około 5 milionów złotych.

Nie zapomnij udostępnić: