Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspiera Seniorów – działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść artykułu

Teleopieka dla seniora

Gmina Brzeg od wielu lat aktywnie uczestniczy w programach dot. wsparcia seniorów w formie szeroko pojętej „teleopieki”. Braliśmy udział w pilotażu projektu, pn.: „Miasto Zdrowia”, który był realizowany przez firmę Comrach S.A. Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy Brzegu mieli okazję brać udział w testowaniu programu zdalnej opieki medycznej dla osób chorych i potrzebujących pomocy.
W kolejnych latach Gmina Brzeg realizowała unijny projekt pn.: „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych”, dzięki któremu osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osoby starsze, samotne i niesamodzielne, zostały wyposażone w 100 urządzeń przypominających smartfon, ułatwiających wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.
Od zeszłego roku w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, realizuje usługi opiekuńcze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach programu 87 seniorów zostało wyposażonych w „opaski bezpieczeństwa”. Koszt programu w 2023 roku wyniesie: 67 070,00 zł., z czego koszt dofinansowania to kwota: 53 656,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób starszych (60+) – zasiłki, świadczenia niepieniężne

Jedną z form pomocy udzielanej osobom starszym są zasiłki z pomocy społecznej udzielane zarówno w formie świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. W roku 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu udzielił wspomnianych zasiłków dla  242 osób w wieku senioralnym na łączną kwotę: 979 710 zł. Ponadto na bieżąco realizowana jest praca socjalna przez pracowników Mops-u, na rzecz osób starszych.

Zakres usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób starszych

Usługi opiekuńcze tworzą zróżnicowaną grupę świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. W koszyku usług znajdują się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Od 2020 roku, w ramach usług opiekuńczych, dla podopiecznych korzystających z tej formy pomocy, umożliwiono skorzystanie ze wsparcia tzw. „złotej rączki”, w zakresie dokonania drobnych napraw. Koszt usług opiekuńczych w 2022 roku dla 115 osób w wieku senioralnym wyniósł: 719 845,00 zł. (środki finansowe z budżetu gminy wyniosły: 701 015 zł., dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 16 830 zł.).

Odpłatność gminy ponoszona za osoby starsze w Domach Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywał pobyt 116 mieszkańców Brzegu w domach pomocy społecznej na ogólną kwotę: 3 978 985 zł., w tym dla 77 osób w wieku senioralnym na kwotę: 2 330 078 zł.

 

GMINA BRZEG JEST OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI SENIORALNEJ.

Ogólny koszt kwot przeznaczonych na politykę senioralną w 2022 roku wyniósł około 5 milionów złotych.

Nie zapomnij udostępnić: