Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

Brzeżanie mogą już składać wnioski o dofinansowanie rodzinnych ogródków działkowych

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeg dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze gminy Brzeg.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na obszarze Gminy Brzeg.

Dotacja celowa  przeznaczona jest na  budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, służącej poprawie warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych na obszarze gminy Brzeg.

Treść ogłoszenia, wzór wniosku z załącznikami  można pobrać w Urzędzie Miasta w Brzegu w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska (pok. 304 bud. B) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu.

Miejsce Publikacji na BIP : Ogłoszenia – 2023 – styczeń – Dotacje dla ROD.

Nie zapomnij udostępnić: