Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

Spotkanie opłatkowo-noworoczne Kresowian

Treść artykułu

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprosiło brzeskie środowiska kresowe oraz swoich przyjaciół na wspólne spotkanie noworoczne. Składanie życzeń oraz dzielenie się opłatkiem poprzedzone było wręczeniem odznaczeń, a uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać ciekawych opowieści dotyczących Kresów.

Licznie zebranych gości przywitała Przewodnicząca Towarzystwa, Pani Alicja Heflich. W wydarzeniu uczestniczyli Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, przewodniczący brzeskiego oddziału NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kozłowski, a także radni miejscy: Janusz Żebrowski i Radosław Preis. Burmistrz Jerzy Wrębiak przekazał wszystkim najlepsze życzenia na rozpoczynający się 2023 rok i podziękował za działalność brzeskich Kresowian, którzy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Warto bowiem pokreślić, że wychowali oni wielu miłośników, kultywujących tradycję mieszkańców dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.

Nie zapomnij udostępnić: