Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 listopada, 2022 Tytuł artykułu

Unijne wsparcie inwestycji miejskich

Treść artykułu

Gmina Brzeg aktywnie pozyskuje unijne wsparcie dla inwestycji realizowanych w naszym mieście. Łączna wartość otrzymanych środków z tego źródła w latach 2015-2022 przekroczyła już 50 milionów złotych!

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg, termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej, termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 czy też odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego to tylko jedne z wielu projektów z dofinansowaniem unijnym. Na przestrzeni tych 8 lat mieszkańcy Brzegu mogli być świadkami przeprowadzania dużej liczby strategicznych inwestycji, kluczowych dla podnoszenia atrakcyjności miasta.

Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka”, przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego, przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK, zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu czy w końcu rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu oraz Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej Sali w wieży ratusza na cele muzealne to nazwy projektów, dzięki którym miasto Brzeg stało się lepiej rozpoznawalne w całym kraju.

Nie zapomina się również o najmłodszych mieszkańcach, brzeskich seniorach i osobach z niepełnosprawnościami. Aktywny Kreatywny Maluch, Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Bliżej dziecka i rodziny, jak również Opolskie dla rodziców i dzieci – wszystko to z myślą o różnych grupach brzeżan.

Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych to fakt, którym trzeba się chwalić!

Nie zapomnij udostępnić: