Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 listopada, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Treść artykułu

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz NFOŚiGW w Warszawie.

W związku z ostatnim naborem wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, prowadzonym przez WFOŚiGW w Opolu, proszę zainteresowanych mieszkańców Brzegu, chcących usunąć wyroby zawierające azbest ze swojej nieruchomości położonej na terenie Brzegu o złożenie stosownego wniosku do Urzędu Miasta w Brzegu w terminie do 24 listopada 2022r.

Dofinansowanie obejmuje koszty prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić ok. 40%, pozostała kwota to wkład własny właściciela nieruchomości.

Faktyczna realizacja zadania planowana jest na I półrocze 2023r.

Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2022 r. w Urzędzie Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12. Po ww. terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska  pok. 305, budynek „B” tel. 77 4160519, e-mail: urbanistyka@brzeg.pl

Formularz wniosku dostępny w załączniku lub można go otrzymać bezpośrednio w  Urzędzie Miasta Brzegu w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska  (pokój nr 305).

Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Brzeg dotacji na realizację zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Nadmieniam, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od WFOŚiGW w Opolu niniejszy nabór jest ostatnim naborem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem środków NFOŚiGW.

Materiały (1)

Wniosek - azbest na rok 2023
Format: docx Data publikacji: 2022-11-07 13:45:59
Nie zapomnij udostępnić: