Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 października, 2022 Tytuł artykułu

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Treść artykułu

Szanowni Państwo,

informujemy, że Gmina Brzeg uruchomiła Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”, w którym zainteresowani mogą otrzymać pełną informację o programie, warunkach dofinansowania oraz pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła

i termomodernizację domu.

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu www.wfosigw.opole.pl oraz na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”: www.czystepowietrze.gov.pl.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. 303 i jest czynny w następujące dni:

Poniedziałek: 11.00 – 16.00

Środa:  8.00 – 13.00

 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty – tel. 77 4047046 lub 77 4045627, e-mail: czystepowietrze@brzeg.pl

Zapraszamy!

 

Przedsięwzięcia z terenu Gminy Brzeg – stan na dzień 30.09.2022

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 77

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 64

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 35

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]: 409 849,20

Nie zapomnij udostępnić: