Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 października, 2022 Tytuł artykułu

Odwiedziny w Placówce „Brzeska Przystań”

Treść artykułu

Placówka „Brzeska Przystań”, działająca w ramach Fundacji Centrum Aktywnego Wsparcia miała dziś, 11.10.2022 r., niecodziennych gości. Byli nimi Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Zastępca Burmistrza Bartłomiej Kostrzewa

Cieszę się, że Placówka „Brzeska Przystań” wznowiła swoje prace po wakacyjnej przerwie. Jest ona ważnym punktem na mapie naszego miasta. To istotne, aby dzieci w zróżnicowanym wieku mogły spędzać swój czas w kreatywny sposób, w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu – powiedział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który razem z podopiecznymi jednostki oraz ze swoim zastępcą, wykonywał różne prace plastyczne, m. in. koszulkę z herbem naszego miasta metodą sublimacji. Podczas wizyty Burmistrz poczęstował dzieci słodkimi upominkami.

Przypomnijmy, że Placówka „Brzeska Przystań” finansowana jest ze środków Gminy Brzeg w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Brzegu na realizację zadania pn. „Prowadzenie w latach 2021-2022 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg” w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizację zadania powierzono Fundacji Centrum Aktywnego Wsparcia.

Brzeska Przystań znajduje się przy ul. Chrobrego 13. Zapewnia pomoc w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, z terenu Gminy Brzeg, w wieku od 7 do 14 roku życia, wymagającym takiego wsparcia. Placówka funkcjonuje w godzinach 12:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

Do zadań jednostki należy m.in. zapewnienie uczestnikom należytej opieki, realizacji działań wychowawczych, organizacji czasu wolnego w formie zabawy, zajęć sportowych i rozwijania zainteresowań. Dzieci uczestniczą w zajęciach wyjściowych, a także w wielu aktywnościach. W każdym tygodniu organizowane są zajęcia plastyczne, manualne, ruchowe, muzyczne i sportowe. Nasi uczestnicy biorą udział w projektach społecznych takich jak: realizacja pocztówki z ciekawych miejsc w Brzegu, trening kompetencji społecznych, nauka szycia, wykonywania koszulek tie dye. Dużą wagę przykłada się do wspólnego odrabiania lekcji oraz wspomagania w zakresie edukacyjnym. W placówce realizowane są również praktyki studenckie, a także rozwijany jest wolontariat.

 

Nie zapomnij udostępnić: