Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 września, 2022 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspiera organizacje pozarządowe

Treść artykułu

31 sierpnia 2022 r. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Brzeg, które obecnie mają swoją siedzibę przy ul. Jagiełły. Rozmawiano na temat inicjatyw podejmowanych przez organizacje, planów na najbliższą przyszłość oraz potrzeb, z jakimi borykają się. Poruszono także kwestię zagospodarowania nieużywanych pomieszczeń w budynku należącym do Zarządu Nieruchomości Miejskich, które mogą być nowymi siedzibami tych organizacji.

Rozmowy okazały się być owocne, gdyż już następnego dnia – 1 września 2022 roku przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzegu, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej oraz Koła PTTK „Jarzębina”, w towarzystwie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka i zastępcy Burmistrza Tomasza Filipkowskiego, przeprowadzili oględziny swoich potencjalnych siedzib.

Mam nadzieję, że uda się zagospodarować puste pomieszczenia tak, by tętniły życiem za sprawą działalności stowarzyszeń i związków z naszego miasta. Jeżeli wspólnie będą użytkować ten obiekt, przyniesie to korzyści dla mieszkańców Brzegu oraz osób, które korzystają z pomocy organizacji – powiedział Jerzy Wrębiak.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępca Dyrektora ZNM Dariusz Hnat, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Anna Owczar wraz ze swoim zastępcą Wiolettą Marszałek oraz pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Sylwia Jankowska, a także konsultant ds. polityki senioralnej przy Brzeskim Centrum Seniora Marta Habrych.

Nie zapomnij udostępnić: