Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 lipca, 2022 Tytuł artykułu

Remont elewacji budynku Placówki Wsparcia Dziennego

Treść artykułu

Trwają prace przy remoncie elewacji i kolorystyce budynku Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 1. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych FERU Marek Rus z siedzibą w Brzegu. Koszt zadania wyniesie około 130.000,00zł, a termin zakończenia przewidziany jest na koniec października tego roku.

Placówka Wsparcia Dziennego „Brzeska Przystań” została otwarta w listopadzie 2021 roku. Zapewnia 15 miejsc dla dzieci z rodzin, które mają trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczych i wychowawczych. Pobyt w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. Celem działania PWD jest:

a) wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Brzeg,

b) prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,

c) pomoc dzieciom w nauce,

d) organizacja czasu wolnego dla dzieci, po zajęciach szkolnych,

e) organizacja zajęć sprzyjających rozwojowi zainteresowań, zabaw oraz zajęć sportowych i kulturalnych,

f) wsparcie pedagogiczne,

g) propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień,

h) organizacja wyjazdów, wycieczek i innych,

i) praca z rodziną dziecka.

j) współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami działającymi w sferze pomocowej.

W galerii prezentujemy także zdjęcia z ubiegłorocznego uroczystego otwarcia Placówki, którego dokonał Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Nie zapomnij udostępnić: