Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 czerwca, 2022 Tytuł artykułu

Rozpoczęły się prace budowlane wokół stawu przy. ul Kusocińskiego

Treść artykułu

W ramach realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski ”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej, firma JOKO Jolanta Kozłowska z siedzibą w Oławie realizuje zadanie pn. „Skanalizowanie ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu wraz z działaniami edukacyjnymi”. Można już zauważyć pierwsze efekty prac.

Realizacja zadania obejmuje:

Wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej wokół zbiornika, w tym:

1) budowę ścieżki o nawierzchni mineralnej,

2) budowę schodów terenowych z płyt chodnikowych, stanowiących połączenie z istniejącymi drewnianymi pomostami,

3) zakup i montaż elementów małej architektury.

Nie zapomnij udostępnić: