Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 czerwca, 2022 Tytuł artykułu

Podpisanie umowy na ścieżkę wokół stawu przy. ul Kusocińskiego

Treść artykułu

8 czerwca 2022 roku w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka miało miejsce podpisanie umowy na ścieżkę wokół stawu przy ulicy Kusocińskiego.

W  ramach realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski ” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej, została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą JOKO Jolanta Kozłowska z siedzibą w Oławie na realizację zadania pn. „Skanalizowanie ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu wraz z działaniami edukacyjnymi”.

Realizacja zadania obejmuje:

1.Wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej wokół zbiornika w tym:

1) budowę ścieżki o nawierzchni mineralne,

2) budowę schodów terenowych z płyt chodnikowych stanowiących połączenie z istniejącymi drewnianymi pomostami,

3) zakup i montaż elementów małej architektury.

 

Nie zapomnij udostępnić: