Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 maja, 2022 Tytuł artykułu

Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Treść artykułu

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na im. Księ­cia Lu­dwi­ka I w Brze­gu, w ra­mach pro­jek­tu „Roz­czy­ta­na Aglo­me­ra­cja”, organizuje spotkanie ze Zbigniewem Rokitą – autorem książki „Kajś. Opo­wieść o Gór­nym Ślą­sku” i lau­re­atem Na­gro­dy Li­te­rac­kiej Nike za rok 2021, na które zaprasza wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się 26 maja 2022 roku o godz. 17:00 w Bibliotece Centralnej przy ulicy Jana Pawła II 5.

Wstęp wol­ny.

Foto: Mateusz Wlodarczyk/Agencja Forum

Nie zapomnij udostępnić: