Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 maja, 2022 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu przypomina – obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu przypomina, że 1 stycznia 2022 r. powstał obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą wszystkich mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy wszystkich mieszkańców zamieszkujących domy jednorodzinne oraz budynki wielolokalowe we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych (dla budynków wielolokalowych obowiązkowy jest załącznik nr 1 do deklaracji ). W przypadku domów jednorodzinnych oraz wszelkich innych budynków, gdzie nie zostały powołane wspólnoty mieszkaniowe deklaracje należy składać bezpośrednio do Urzędu Miasta w Brzegu, natomiast mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych zobowiązani są informować o ilości osób zamieszkujących, swoich zarządców lub zarządy wspólnot. Złożenie nowej deklaracji obowiązującej od 01.01.2022r. jest niezbędne do dokonania naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022rok. Deklaracja oraz załącznik nr 1 do deklaracji, a także akty prawne regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Brzeg dostępne są na stronie www.brzeg.pl zakładka Gospodarka odpadami. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Podatków i Opłat tel. 774045545.

Nie zapomnij udostępnić: