Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 marca, 2022 Tytuł artykułu

Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska

Treść artykułu

28 marca 2022 roku odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, w którym wziął udział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Zjazd przeprowadzono przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Po przyjęciu porządku obrad, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2022 rok. Druga z podjętych uchwał dotyczyła ustalenia zasad udzielania dotacji ze środków ujętych w Planie Finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2022, na finansowanie lub dofinansowanie wydatków Członków Stowarzyszenia, przy realizacji działań związanych z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Nie zapomnij udostępnić: