Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 marca, 2022 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu informuje

Treść artykułu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli rodzice  i opiekunowie dzieci ukraińskich mogą zapisać je do szkół i przedszkoli w Brzegu. Warunkiem jest jednak  pobyt uznany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 22 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 1.Zapisy do przedszkoli. Po wybraniu placówki należy udać się pod wskazany poniżej adres.

l.p. nazwa jednostki Brzeg, ulica telefon
1. Przedszkole Publiczne nr 1 Jana Pawła II  7 77 404 57 15
2. Przedszkole Publiczne nr 2 Ofiar Katynia  9 77 404 59 85
3. Przedszkole Publiczne nr 3 Zielona  23 77 404 57 20
4. Przedszkole Publiczne nr 4 Bolesława Chrobrego  37 77 404 59 95
5. Przedszkole Publiczne nr 5 Bohaterów Monte Cassino 1 77 404 58 00
6. Przedszkole Publiczne nr 6 Wysoka 1 77 404 55 65
7. Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne Gaj 1 77 404 57 60
8. Przedszkole Publiczne nr 8 Towarowa 2 77 404 57 10
9. Przedszkole Publiczne nr 10 Księdza Makarskiego  5 77 404 63 25
10. Przedszkole Publiczne nr 11 Spacerowa  2 77 404 59 35

 

2. Zapisy do szkół

Po wybraniu placówki należy udać się do szkoły w celu zapisania dziecka. Dyrektorzy szkół prowadzą ewidencję uczniów z Ukrainy. Uczniowie Ukraińscy przypisani są na razie do klas polskich. Po zebraniu odpowiednej grupy uczniów będą tworzone oddziały przygotowawcze dla uczniów ukraińskich.

l.p. nazwa jednostki Brzeg, ulica telefon
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Bolesława Chrobrego 13 77 404 57 55
Bohaterów Monte Cassino 14 77 404 59 25
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Kamienna 2 77 404 51 50
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Robotnicza 22 77 404 71 55
Oławska 2 77 404 71 65
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Poprzeczna  1 77 404 58 40
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 Lompy  1 77 404 52 15

 

3. Zapisy do żłobków

Na terenie Gminy Brzeg funkcjonuje jeden  Żłobek Miejski „Tęczowy Świat” przy ul. Gaj 3,
telefon  77 404 70 95.  W celu zapisania dziecka do żłobka miejskiego proszę udać się do biura Dyrektora Żłobka.  W przypadku braku wolnych miejsc można  udać się do niżej wymienionych placówek niepublicznych:

  1. Niepubliczny Żłobek „Słoneczko” ul. Nysańska 21, Brzeg, telefon : 609 496 171;
  2. Niepubliczny Żłobek „Puchatek” ul. Piastowska 21, Brzeg, telefon : 509 715 034;
  3. Niepubliczny Żłobek „Wesoła Sowa” ul. Wojska Polskiego 2-4, Brzeg, telefon 797 582 838;
  4. Niepubliczny Żłobek „Smerfuś” ul. Plac Moniuszki 2 , Brzeg, telefon 731 850 222.

Gmina Brzeg dofinansowuje pobyt dzieci zamieszkałych na terytorium Gminy Brzeg w wysokości 300 zł miesięcznie.

Dodatkowo można starać się o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice mogą starać się także o częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugi i kolejnym dzieckiem z Rodzinnego kapitału opiekuńczego.  Powyższe formy wsparcia mogą być realizowane po otrzymaniu numeru PESEL oraz złożeniu odpowiednich dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Starobrzeskiej 28c w Brzegu.

Na dzień 21 marca 2022 roku do brzeskich szkół zostało zapisanych 51 dzieci a do przedszkoli 9 dzieci ukraińskich.

 

Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: