Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 marca, 2022 Tytuł artykułu

Szkolenie online w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”

Treść artykułu
17 marca 2022 roku Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak bierze udział w szkoleniu pn. „Pomoc publiczna oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów” dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.
Tematy poruszane podczas szkolenia online to:
– narzędzia wsparcia dla inwestorów oferowane przez instytucje otoczenia biznesu (np. SSE/PUP/NCBIR)
– pomoc publiczna i jej instrumenty wsparcia; kumulacja pomocy publicznej – jak obliczyć maksymalny poziom wsparcia, kwalifikowalność kosztów,
– dotacje na inwestycje z budżetu państwa,
– dostępne ulgi podatkowe, dofinansowania, granty dla inwestorów,
– planowane ulgi podatkowe dla przedsiębiorców,
– szanse, zagrożenia, ograniczenia w korzystaniu ze wsparcia, pomocy publicznej,
– jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor – możliwość wsparcia dla JST przy inwestowaniu m.in. w infrastrukturę, transport, usługi publiczne w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty inwestycyjnej JST.
Nie zapomnij udostępnić: