Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 marca, 2022 Tytuł artykułu

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy w Gminie Brzeg

Treść artykułu
 • Dom Studenta przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu
  Kontakt od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wyłączając święta) odbywa się pod numerami telefonów:
  77 45 24 113, 77 45 24 178, 883 337 631, 609 530 802
 • Dzienny Punkt Recepcyjny w Brzeskim Centrum Seniora przy ul Piastowskiej 29 w Brzegu, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.30.
  Numer telefonu kontaktowego:
  77 404 58 21,  600 572 401
 • Urząd Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 – Nocny Punkt Recepcyjny (punkt informacyjny monitoringu), który jest czynny całodobowo w soboty i niedzielę oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 8.00.
  Numer telefonu kontaktowego:
  77 416 06 60, 798 355 304.
 • Dom Studenta przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu
  Kontakt od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wyłączając święta) odbywa się pod numerami telefonów:
  77 45 24 113,   77 45 24 178,   883 337 631,   609 530 802
 • Dzienny Punkt Recepcyjny w Brzeskim Centrum Seniora przy ul Piastowskiej 29 w Brzegu, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.30.
  Numer telefonu kontaktowego:
  77 404 58 21, 600 572 401
 • Urząd Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 – Nocny Punkt Recepcyjny (punkt informacyjny monitoringu), który jest czynny całodobowo w soboty i niedzielę oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 8.00.
  Numer telefonu kontaktowego:
  77 416 06 60,  798 355 304

Gdy potrzebujesz pomocy socjalnej zgłoś się do:

 • Brzeskiego Centrum Seniora przy ul Piastowskiej 29 w Brzegu, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.30.
  Numer telefonu kontaktowego:
  77 404 58 21,    600 572 401
 • Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu.
  Kontakt telefoniczny: 77 416 21 24
 • Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu.
  Kontakt telefoniczny: 77 416 99 86

Rejestracja

Punkt rejestracji wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, przekraczających granicę Polski w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 roku  znajduje się w pokoju nr 1 budynku B Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12  (Urząd Stanu Cywilnego).

Wnioski o nadanie nr PESEL będą przyjmowane od dnia 16 marca 2022 r., po wcześniejszej osobistej  rejestracji w pokoju nr 1B.
Punkt czynny w poniedziałek 7.15 – 16.15 , pozostałe dni tygodnia od 7.15 – 15.15.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

 • dokument podróży osoby przekraczającej granicę;
 • akt urodzenia ( w przypadku dzieci ) nie posiadających dokumentu podróży;
 • oświadczenie  potwierdzające tożsamość osoby przekraczającej granicę w stanie wojny;
 • zdjęcie osoby składającej wniosek o nadanie numeru PESEL;

Wszelkie informacje są udzielane pod numerami telefonów:
77 416 99 59,   77 404 56 05,   77 416 94 41

Informacja dla rodziców  i opiekunów dzieci ukraińskich, którzy chcą zapisać dzieci do szkół
i przedszkoli, a których pobyt jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zapisy do przedszkoli

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. W celu zapisania dziecka do przedszkola należy udać się do wybranej placówki na terenie Brzegu.

 

Wykaz przedszkoli:

Przedszkole Publiczne nr 1
Brzeg, ul. Jana Pawła 7
tel. 77 404 57 15

Przedszkole Publiczne nr 2
Brzeg, ul. Ofiar Katynia 9
tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 3
Brzeg, ul. Zielona 23
tel. 77 404 57 20

Przedszkole Publiczne nr 4
Brzeg, ul. Bolesława Chrobrego 37
tel. 77 404 59 95

Przedszkole Publiczne nr 5
Brzeg, ul. Bohaterów Monte Cassino 1
77 404 58 00

Przedszkole Publiczne nr 6
Brzeg, ul. Wysoka 1
tel 77 404 55 65

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne
Brzeg, ul.  Gaj 1
tel. 77 404 57 60

Przedszkole Publiczne nr 8
Brzeg, ul. Towarowa 2
tel. 77 404 57 10

Przedszkole Publiczne nr 10
Brzeg, ul. Księdza Makarskiego 5
tel. 77 404 63 25

Przedszkole Publiczne nr 11
Brzeg, ul. Spacerowa 2
tel. 77 404 59 35

Zapisy do szkół

W celu zapisania dziecka do szkoły należy udać się do wybranej placówki. Dyrektorzy szkół prowadzą ewidencję uczniów z Ukrainy. Uczniowie ukraińscy przypisani są na razie do klas polskich. Po zebraniu odpowiednej grupy uczniów będą tworzone oddziały przygotowawcze dla uczniów ukraińskich, których pobyt jest uznany za legalny na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Wykaz szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Brzeg, ul. Bolesława Chrobrego 13
tel. 77 404 57 55
Brzeg, ul.  Bohaterów Monte Cassino 14
tel. 77 404 59 25

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Brzeg, ul. Kamienna 2
tel. 77 404 51 50

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Brzeg, ul. Robotnicza 22
tel. 77 404 71 55

Brzeg, ul. Oławska 2
tel. 77 404 71 65

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
Brzeg, ul. Poprzeczna 1
tel. 77 404 58 40

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
Brzeg, ul. Lompy 1
tel. 77 404 52 15

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na portalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie: Rynek Pracy- pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy. Zakładka jest dostępna w wersji ukraińskiej i zawiera trzy bloki tematyczne:

 • rynek pracy w Polsce
 • pomoc w innych obszarach
 • rynek pracy w Unii Europejskiej

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia uchodźców z Ukrainy udziela Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu pod numerem tel. 77-444-13-93 wew. 140 oraz na stronie https://brzeg.praca.gov.pl/

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (link poniżej)
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa–juz-obowiazuje

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu (Brzeg ul. Chrobrego 32a  tel. 77 416 99 93) https://www.mops-brzeg.pl/

 

 • Koordynacja działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy na terenie gminy w tym udzielanie wsparcia osobom zgłaszającym swoje potrzeby (działania podejmowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi);
 • Prowadzenie Dziennego Punktu Recepcyjnego w budynku Brzeskiego Centrum Seniora (Brzeg ul. Piastowska 29, tel. 77 404 58 21);
 • Poradnictwo oraz udzielanie informacji na temat świadczonej pomocy dla uchodźców na terenie gminy;
 • Prowadzenie zbiórki darów przez Brzeskie Centrum Seniora (Brzeg ul. Piastowska 29, tel. 77 404 58 21);
 • Prowadzenie zajęć w  Pracowni Orange, podlegającej pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie Fundacja Centrum Aktywnego wsparcia organizuje różnego rodzaju zajęcia ruchowe i animacyjne (Brzeg ul. Piastowska 29);

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 • przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowych;
 • bezpłatna pomoc psychologiczna;
 • kwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020;

 

ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy
Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu, w godzinach od. 7.30 do 15.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):
– imię (imiona) i nazwisko
– datę urodzenia
– obywatelstwo
– płeć
– aktualny adres pobytu w Brzegu.
Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).
– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)
Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):
– numer telefonu polskiego operatora
– adres poczty elektronicznej
– numer polskiego konta bankowego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

 

 • Wnioski należy składać w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu, ul. B. Chrobrego 32.

Telefony kontaktowy:
77 404 50 59.

 • Wniosek o świadczenie pieniężne dostępny pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf
 • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w siedzibie ZNM.
 • Świadczenie jest przyznawane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.
 • Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony, za zgodą wojewody, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 • Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
 • Przyznanie lub wypłatę świadczenia uzależnione jest od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy ZNM.
 • Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w złożonym wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.
 • Dodatkowe informacje pod adresem http://bip.znmbrzeg.pl/index.php?id=1746
 • Wnioski należy składać w pokoju nr 1, 2 budynku A Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia.
  Telefony kontaktowe do pracowników obsługujących w/w świadczenia: 
  777 404 71 35, 77 404 56 03
 • Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o świadczenie, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich:
Numer bezpłatny -800 11 08 11,
Numer płatny według taryfy operatora- 22 290 70 00

 • Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ
 • Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.
 • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych

Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.

Nie zapomnij udostępnić: