Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 marca, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o ofercie pozakonkursowej

Treść artykułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

 

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się –na okres 7 dni –w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu- ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 14 marca 2022 roku.

 

(-) Z up. burmistrza Brzegu zastępca burmistrza Brzegu

Tomasz Filipkowski

 

Materiały (1)

Oferta realizacji zadania publicznego
Format: pdf Data publikacji: 2022-03-07 13:02:12
Nie zapomnij udostępnić: