Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 marca, 2022 Tytuł artykułu

Dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Treść artykułu

Gmina Brzeg znalazła się na liście 1604 jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina  – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Przyznane dofinansowanie wynosi 414.500 zł.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ regulamin dokumentacji konkursowej skutkujący obniżeniem kwoty dofinansowania na zakup komputera stacjonarnego i laptopa z 3.500 zł na 2.500 zł oraz tabletu z 1.500 zł na 1.000 zł.

Obecnie Gmina Brzeg oczekuje na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu środków finansowych Gmina rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się PO PODPISANIU UMOWY o powierzeniu grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nie zapomnij udostępnić: