Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 lutego, 2022 Tytuł artykułu

PROJEKT CYFROWA GMINA

Treść artykułu

Numer umowy: 3137/1/2021
Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

PROJEKT CYFROWA GMINA

Informuję, iż Gmina Brzeg pozyskała środki na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy. Z dniem 21 stycznia 2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3137/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Całkowity budżet programu to miliard złotych. Minimalna wysokość grantu to 100 tys. zł, maksymalna zaś to 2 mln zł. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych gmin została określona w oparciu o wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy a także liczbę mieszkańców w danej jednostce.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zaplanowano zakup:

 • oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 • serwerów i macierzy,
 • rozbudowy zabezpieczeń logicznych,
 • systemu kolejkowego z możliwością rezerwacji wizyty w urzędzie,
 • laptopów do pracy zdalnej,
 • diagnozy cyberbezpieczeństwa,
 • ubezpieczenia zakupionego sprzętu i oprogramowania,
 • szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Zakup wyżej wymienionych elementów zwiększy poziom cyfryzacji w gminie, zapewni cyberbezpieczeństwo poprzez ochronę sieci i stacji roboczych, wpłynie na mobilność pracowników Urzędu i umożliwi wykonywanie bezpiecznej pracy zdalnej np. w warunkach COVID-19 i innych, a  także umożliwi rezerwację wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzegu przez Internet.

Przyznana wysokość grantu dla Gminy Brzeg to: 940 760,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany do 21.07.2023 roku (t. j. w terminie do 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy).

Szczegółowe informacje o projekcie: V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Burmistrz

(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: