Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 stycznia, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2022 r.o godzinie 16.15 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie uchwały w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego z Wezwania Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. ( doręczonego dnia 31 grudnia 2021 r. ), znak : PN 413.6.1.2021.JK wzywającego do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Brzegu z przyczyn wskazanych i opisanych jako podstawa prawna określona w art. 25 f ust.1 oraz art.25 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( – Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w związku z art. 383 §1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – Dz. U. 2020 r. ,poz. 1319 tj.) , a także z przyczyny opisanej w zdaniu pierwszym uzasadnienia Wezwania Wojewody Opolskiego , że „ radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystywaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat”.
3.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: