Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 stycznia, 2022 Tytuł artykułu

Informacja

Treść artykułu

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi na temat przegranych przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka procesów o nakazanie sprostowania artykułów prasowych opublikowanych w „Panoramie Powiatu” i portalu internetowym „Brzeg24.pl”, dotyczących akcji przeciwpowodziowej w październiku 2020 roku oraz zachorowania dębu w „Alei drzew” Gmina Brzeg oświadcza, że Sąd Okręgowy w Opolu w obu procesach sądowych nie badał, czy faktycznie informacje zawarte w w/w artykułach prasowych były rzetelne i prawdziwe.

Pozwy podlegały oddaleniu z przyczyn formalnych, a w takim wypadku nie bada się już podstaw merytorycznych pozwu.

Gmina potwierdza, że treść sprostowania żądana w wezwaniu przedsądowym skierowanym do redakcji różniła się od treści sprostowania, które później zostało zażądane w pozwie – w pierwotnym żądaniu sprostowania Gmina Brzeg domagała się przede wszystkim przeproszenia Burmistrza Brzegu, zamiast sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykułach.

Z tego względu Sąd Okręgowy w Opolu ograniczył się do formalnej oceny pozwu i nie rozpoznawał sprawy pod względem oceny, czy artykuły prasowe rzeczywiście powinny być sprostowane z uwagi na zamieszczenie w nich nieprawdziwych informacji. Wobec tego nie można uznać, że Sąd Okręgowy w Opolu potwierdził stanowisko Redaktora Naczelnego „Panoramy Powiatu” i „Brzeg 24.pl” o prawdziwości w/w artykułów prasowych, gdyż w rzeczywistości Sąd nie oceniał sprawy pod tym kątem, a Gmina Brzeg nadal stoi na stanowisku, że omawiane artykuły zawierały nieprawdziwe informacje i wprowadzały odbiorców w błąd. Efektem takiego stanowiska Gminy jest złożenie w sądzie pozwu o naruszenie w/w artykułem dotyczącym powodzi dóbr osobistych Burmistrza – sprawa czeka na rozpoznanie.

Nie zapomnij udostępnić: