Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 stycznia, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2022 r. o godzinie 16.15 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk nr 1),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2 )
c) zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Brzeg w Zgromadzeniu
Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „EKOGOK”
( druk nr 3 )
4.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udział
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: