Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Treść artykułu

Dziś, 13 grudnia 2021 roku, mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji w Urzędzie Miasta w Brzegu została otwarta wystawa nawiązująca tematyką do wydarzeń sprzed czterech dekad.  Otwarcia wystawy dokonał burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz wieloletni przewodniczący brzeskiego oddziału NSZZ „Solidarności” Kazimierz Kozłowski. Obecni byli także inni goście, m.in. Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Pani Ewa Smolińska.

W nocy 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wojenny, który brutalnie zakończył okres związany z tworzeniem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” określany mianem „Karnawału Solidarności” i położył kres rozwijającym się przez półtora roku nadziejom Polaków na lepsze życie we własnym, wolnym i niepodległym kraju. Pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a tysiące działaczy „Solidarności” wraz z przewodniczącym związku Lechem Wałęsą zostało osadzonych w ośrodkach odosobnienia. Zawieszono wtedy działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych. Zakazano też strajków, protestów, zgromadzeń i manifestacji. Wprowadzono godzinę policyjną, zmilitaryzowano wiele zakładów pracy, wyłączono telefony, wprowadzono cenzurę przesyłek pocztowych, wstrzymano wyjazdy za granicę oraz zawieszono niepartyjną pracę. W odpowiedzi na te działania w wielu miastach kraju rozpoczęły się strajki okupacyjne organizowane przez związkowców, którym udało się uniknąć aresztowań.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W jego trakcie w całym kraju internowano łącznie 10131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

W przeddzień rocznicy w kościele św. Mikołaja w Brzegu odprawiona została rocznicowa Msza Święta, w której uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidarność” i przedstawiciele władz samorządowych.

Nie zapomnij udostępnić: