Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 listopada, 2015 Tytuł artykułu

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i twoich najbliższych

Treść artykułu

OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem’

Ważne!

 • Co najmniej raz w roku właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Pamiętaj!

 • Na początku sezonu grzewczego należy sprawdzić stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych.
 • Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym.
 • Należy sprawdzić drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny.
 • Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach.
 • Nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
 • Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy wymienić.
 • Wymiana bądź naprawa urządzeń gazowych może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
 • Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.

Uwaga!

Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe, ciekłe lub stałe (drewno, koks, itp.). Do spalenia 1 m3 paliwa gazowego potrzeba około 10 razy więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani smaku, jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie. Zaczadzenie często kończy się śmiercią!

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może spowodować bardzo groźny wybuch gazu, którego konsekwencją może być zniszczenie budynku i zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszankę silnie wybuchową już przy niewielkim stężeniu – powszechnie stosowany gaz ziemny(metan) przy 5% stężeniu w powietrzu, natomiast gaz płynny (propan-butan) już przy 2% stężeniu! Należy również pamiętać, że gaz płynny w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza –jeśli się ulatnia, nie jest efektywnie odprowadzany przez wentylację. Dlatego, szczególnie w przypadku korzystania z gazu płynnego, zaleca się stosowanie detektorów (wykrywaczy) gazu.

Ponadto zachowaj szczególną ostrożność!

 • Sprawdź, czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążana przez włączenie do jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.
 • Ostrożnie korzystaj z urządzeń mających nie osłonięte spirale grzewcze. Ustawiaj je zawsze w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania.
 • Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.
Nie zapomnij udostępnić: