- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Komunikat - powiadomienie

Właściciele, zarządcy i administratorzy   
  obiektów i budynków
                                                                                             
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ), w związku z trwającym okresem zimowym przypominam o obowiązku:
 
  1. przeprowadzenia analizy stanu gotowości posiadanych służb do przeciwdziałania atakom zimy;
  2. zapewnienia przejezdności dróg, dojść do obiektów publicznych i mieszkalnych oraz pomoc dla ludności dotkniętej negatywnymi skutkami ataku zimy; 
  3. przestrzegania obowiązku usuwania zalegającego śniegu na dachach i zwisających sopli lodu;
  4. zapewnienia warunków działania dla policji, straży pożarnej, służby zdrowia i straży miejskiej oraz organizacjom społecznym, związanych z pomocą osobom niedołężnym, starszym oraz bezdomnym;
  5. informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych, na podstawie komunikatów meteorologicznych, lub podawanych na stronie www.brzeg.pl/ w zakładce Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
Kontrolę wykonania obowiązku, nadzorować będzie Straż Miejska.
 
Z up. Burmistrza
W. Kielian