Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 września, 2010 Tytuł artykułu

wprowadzenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Treść artykułu

Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie Miasto Brzeg wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego w dniu 1 września 2010 r. o godz. 2100.

Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: