Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 lutego, 2019 Tytuł artykułu

Zasady odbioru odpadów komunalnych – wyjaśnienie dla mieszkańców.

Treść artykułu

W związku z licznymi informacjami mieszkańców dotyczącymi opróżniania pojemników z różnymi frakcjami odpadów przez jeden pojazd, traktując je jako zmieszane wyjaśniamy jak niżej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami umowy zawartej pomiędzy Gminą a ZHK Sp. z o.o. odpady komunalne powinny być odbierane w sposób selektywny. Oznacza to, że poszczególne frakcje odpadów zbierane selektywnie przez mieszkańców w określonych pojemnikach (oraz w workach w zabudowie jednorodzinnej) powinny być odbierane przez ZHK Sp. z o.o. również w sposób selektywny. W związku z tym, każda frakcja odpadów jest odbierana oddzielnym pojazdem.

Przypadki, w których jedna śmieciarka odbiera kilka pojemników z różnymi frakcjami mogą mieć miejsce w sytuacji, gdy podczas odbioru poszczególnych frakcji odpadów segregowanych, pojemniki z daną frakcją nie zostaną opróżnione przez pracowników ZHK ze względu na zbyt duże ich zanieczyszczenie (tzn. w pojemniku np. na papier stwierdzona jest większa ilość innych odpadów niż papier). Wówczas takie pojemniki z zanieczyszczoną frakcją, traktowane są jako odpady zmieszane i pozostawione są do czasu opróżniania pojemników na odpady zmieszane.

W dniu opróżniania pojemników na odpady zmieszane, opróżniane są również pozostawione bez opróżnienia pojemniki z zanieczyszczoną selektywną zbiórką. Mieszkańcy obserwujący taki odbiór mogą być zaniepokojeni widząc jak jeden samochód ZHK opróżnia jednocześnie kilka pojemników różnych frakcji. Ale niestety, takie sytuacje na mieście zdarzają się dość często i są spowodowane słabą dyscypliną mieszkańców zakresie selektywnej zbiórki.

Nie zapomnij udostępnić: