- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Usuwanie wyrobów azbestowych- dotacje

 Jeśli posiadasz wyroby zawierające azbest na swojej nieruchomości na terenie Brzegu i zamierzasz je usunąć w roku bieżącym zgłoś ten fakt do Urzędu Miasta w Brzegu. Po raz ostatni w tym roku istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 W niniejszej sprawie, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska – pok. 12, parter, budynek B. – tel. 774160519, e-mail. urbanistyka@brzeg.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2018r. celem złożenia stosowanych dokumentów.