Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Przypominamy! Przy ul. Saperskiej 1 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Treść artykułu

Przypominamy, że na terenie Spółki ZHK w Brzegu przy ul. Saperskiej 1 funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK przyjmuje  nieodpłatnie wysegregowane odpady komunalne, wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) z terenu miasta Brzegu.

Godziny pracy PSZOK:
od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10:00 do 17:00,
w soboty  w godzinach od 10:00 do 12:00.
W dni ustawowo wolne od pracy punkt jest nieczynny.

Do PSZOK mieszkańcy Brzegu mogą oddać posegregowane odpady:
a) opakowania z makulatury, kartonu i tektury,
b) opakowania wielomateriałowe;
c) tworzywa sztuczne;
d) odpady biodegradowalne w tym zielone;
e) szkło i opakowania szklane;
f) metale;
g) przeterminowane leki i chemikalia;
h) odpady niebezpieczne; m.in. świetlówki, żarówki, przepracowane oleje silnikowe w opakowaniach oryginalnych
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyte opony;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) odzież i tekstylia

PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np.  ogrody działkowe).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami PSZOK jest utrzymywany przez Gminę Brzeg ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców Brzegu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-a określone zostały w Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej www.brzeg.pl oraz www.zhkbrzeg.com.pl.

Burmistrz
Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: