- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Burmistrz Brzegu kończy prace związane z rozszerzeniem PGN dla Gminy Brzeg

Urząd Miasta w Brzegu

Przyjęty do realizacji przez Radę Miejską Brzegu dokument musiał zostać rozszerzony o elementy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Aby ponownie umożliwić Państwu aktywny udział w tworzeniu dokumentu dajemy Państwu możliwość zgłaszania uwag.

Uwagi do przedstawionego projektu należy przesłać za pomocą formularza do 15 czerwca br. włącznie. Uwagi proszę przekazywać droga elektroniczną na adres piotr.serwadczak@brzeg.pl lub składać osobiście na biurze podawczym Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12)

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.