Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 grudnia, 2013 Tytuł artykułu

Zmiana wysokości opłaty za śmieci od 01 stycznia 2014r.

Treść artykułu

Szanowni Państwo.
Od stycznia zmienia się wysokość opłaty za śmieci. Pamiętamy o złożeniu nowej deklaracji.

Od 1 stycznia 2014r. istnieje konieczność wypełnienia  NOWEJ DEKLARACJI i wnoszenia opłat wg przyjętych nowych stawek, tj.

Gospodarstwo

Stawka opłaty:

Odpady segregowane

Stawka opłaty:

Odpady niesegregowane

Zamieszkałe przez 1 osobę

9 zł

18 zł

Zamieszkałe przez 2 osoby

20 zł

40 zł

Zamieszkałe przez 3 osoby

30 zł

60 zł

Zamieszkałe przez 4 osoby)

40 zł

80 zł

Zamieszkałe przez 5 i więcej osób

50 zł

100 zł

 

Ponadto przypomina się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej nowej deklaracji należy wnosić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który uiszczana jest opłata, tj. „z dołu”

Opłata ma być wnoszona przez właścicieli nieruchomości (w przypadku domków jednorodzinnych  przez jego właściciela; w przypadku budynków wielolokalowych – przez spółdzielnie, zarządy wspólnot czy zarządców) na konto Urzędu Miasta nr 87 2030 0045 1110 0000 0269 2520 z dopiskiem –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w kasie Urzędu Miasta ul. Robotnicza 12. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela zamieszkanej nieruchomości (w przypadku budynków wielolokalowych – przez spółdzielnie, zarządy wspólnot czy zarządców), w terminie od 1 do 14 stycznia 2014r.

Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej miasta www.brzeg.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (na Biurze Podawczym, w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. 12B) od dnia 18 grudnia 2013 roku.

 

Nie zapomnij udostępnić: