Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 maja, 2013 Tytuł artykułu

Rewolucja śmieciowa od 1 lipca 2013r. – Kto zapewni pojemniki do zbierania odpadów?

Treść artykułu
    Do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty czy zarządcy nieruchomości a w przypadku domku jednorodzinnego do jego właściciela, należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów.

    A więc to właściciel nieruchomości (w przypadku domków jednorodzinnych właściciel a w przypadku bloków zarząd wspólnoty, spółdzielnia bądź zarządca) ma wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów.

    Spółdzielnia mieszkaniowa, zarząd wspólnoty lub zarządca chcąc wyposażyć nieruchomość w pojemniki musi wyznaczyć miejsca, w których będą one stały. W przypadku gdy właściciele nieruchomości zabudowanej nie posiadają wolnego terenu przy budynku (tzw. sprzedaż nieruchomości po obrysie), na którym mogłyby być zlokalizowane pojemniki, muszą ustalić możliwość i warunki lokalizacji takiego pojemnika z właścicielem terenu przyległego. To w interesie właścicieli takiej nieruchomości jest dysponowanie terenem przeznaczonym na miejsce posadowienia pojemników na odpady.

    Pojemniki na odpady na danej nieruchomości muszą być dostosowane do zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów, tj. jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, to powinien zapewnić pojemniki do selektywnej zbiórki:
-zielony na szkło zmieszane w zabudowie jednorodzinnej lub biały na szkło białe i zielony na szkło kolorowe w zabudowie wielorodzinnej,
– brązowy na odpady biodegradowalne (kuchenne i ogrodowe)
– czarny lub szary na odpady pozostałe zmieszane.

    Jeśli nie zdeklarujemy selektywnej zbiórki odpadów ustawiamy na nieruchomości jeden pojemnik na odpady zmieszane.

    To od decyzji właściciela nieruchomości zależy czy dokona on zakupu czy wydzierżawi pojemnik od firmy świadczącej usługi w zakresie odbierania odpadów. 

Nie zapomnij udostępnić: