Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 maja, 2013 Tytuł artykułu

Rewolucja śmieciowa od 1 lipca 2013r. – Jak selektywnie zbierać odpady?

Treść artykułu

  Gdy w deklaracji o wysokości opłaty właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie zbierał odpady w sposób selektywny, będzie zobowiązany do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki służące do tego celu.

Selektywna zbiórka odpadów w Brzegu będzie polegała na zbieraniu następujących frakcji:
1) szkła:
  – w domkach jednorodzinnych:
    – pojemnik koloru zielonego na zmieszane szkło kolorowe i białe,
  – w zabudowie wielorodzinnej:
    – pojemnik koloru białego na szkło białe
    – pojemnik koloru zielonego na szkło kolorowe
    lub
    – p
ojemnik koloru zielonego podzielony na dwie komory na szkło białe  i kolorowe (butelki szklane wrzucamy bez nakrętek)
2) odpadów biodegradowalnych (resztek kuchennych i ogrodowych) w  pojemniku koloru brązowego
3) pozostałych odpadów komunalnych w pojemniku koloru szarego lub czarnego  (do tego pojemnika wrzucamy wszystkie odpady poza szkłem i odpadami biodegradowalnymi pamiętając aby wszelkie butelki plastikowe wrzucać bez nakrętek po uprzednim zgnieceniu, tektury, pudełka przed wrzuceniem zgniatać, pojemniki po jedzeniu przemywać przed wrzuceniem do pojemnika).

Zasady dotyczące selektywnego zbierania bioodpadów:
1) w pojemnikach na bioodpady w kolorze brązowym gromadzone będą następujące rodzaje bioodpadów:
    a) ogrodowe, tj. ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach;
    b) kuchenne;
2) w pojemnikach na bioodpady nie należy umieszczać: kości, mięsa, płynnych resztek jedzenia, odchodów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych (np. worków z tworzyw sztucznych), papieru, papierosów, popiołu i zmiotek ulicznych, odpady te należy umieszczać do pojemnika koloru szarego lub czarnego na odpady zmieszane;

    W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, oraz na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, o minimalnej wielkości 350 litrów zamiast ich gromadzenia w pojemniku do selektywnego zbierania bioodpadów. Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić do Gminy (np. w składanej deklaracji).

Nie zapomnij udostępnić: