Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 maja, 2013 Tytuł artykułu

Rewolucja śmieciowa od 1 lipca 2013r. – Nowy system zbierania odpadów.

Treść artykułu

    Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Aby realizować ten obowiązek Gmina wyłoni w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie mieszkańcy będą obowiązani do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zależnej od sposobu zbierania odpadów i wielkości gospodarstwa domowego.

PRZY SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW:
– mikro gospodarstwo (jednoosobowe) – 10zł/miesiąc
– małe gospodarstwo (dwuosobowe) – 20 zł/miesiąc
– średnie gospodarstwo (trzyosobowe) – 30 zł/miesiąc
– duże gospodarstwo (czteroosobowe i więcej) – 31 zł/miesiąc.

PRZY BRAKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
45 zł/miesiąc od gospodarstwa domowego, niezależnie od wielkości gospodarstwa domowego

  Dotychczas to właściciele nieruchomości posiadali podpisane umowy z firmą, która zapewniała odbieranie odpadów z nieruchomości w zamian za co, mieszkańcy płacili firmie.

    Deklaracje o wysokości opłaty właściciele nieruchomości powinni składać do Urzędu Miasta Brzegu w terminie do 31 maja 2013r.

    W celu ułatwienia prac nad specyfikacja przetargową prosimy mieszkańców Brzegu – właścicieli nieruchomości, aby składali deklaracje w jak najkrótszym terminie, nie czekając na ostateczny termin ich składania tj. do 31 maja 2013r.

    Nowym systemem gospodarowania odpadami nie są objęte nieruchomości niezamieszkałe (np. placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, firmy, sklepy, instytucje, zakłady pracy). Właściciele takich nieruchomości powinni posiadać podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz pojemnik na te odpady. 

Nie zapomnij udostępnić: