Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 stycznia, 2016 Tytuł artykułu

Ważne dla mieszkańców. Od 1 stycznia 2016 r. zmienia się wysokość stawek za wywóz odpadów komunalnych

Treść artykułu

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Informuję, że od 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Brzegu.

GOSPODARSTWA DOMOWE
ZAMIESZKAŁE PRZEZ:
ODPADY
SEGREGOWANE
ODPADY
NIESEGREGOWANE
Stawka Stawka
1 osobę 12,00 zł 24,00 zł
2 osoby 24,00 zł 48,00 zł
3 osoby 36,00 zł 72,00 zł
4 osoby 48,oo zł 96,00 zł
5 i więcej osób 60,00 zł 120,00 zł

 

W ramach podwyższonej „opłaty śmieciowej” mieszkańcy  otrzymają pojemniki i worki na odpady komunalne; będą mieli zapewnioną dezynfekcję pojemników, większe częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów, jak również odbiór odpadów wielkogabarytowych 11 razy w roku.

Osoby zamieszkujące nieruchomości wielorodzinne od 1 stycznia 2016r. nie będą ponosiły kosztów dzierżawy pojemników i ich dezynfekcji, które do tej pory wnosiły do wspólnot. Koszty te ujęte są w stawce „opłaty śmieciowej”. Po stronie właścicieli nieruchomości pozostanie jedynie dzierżawa terenu pod pojemniki (od 1 stycznia 2016r. w pomniejszonej wysokości) – w przypadku braku własnego terenu oraz utrzymanie czystości i porządku pod pojemnikami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów są dostępne na stronie internetowej miasta www.brzeg.pl w części gospodarka odpadami w Brzegu.

Burmistrz
Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: