- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski.

Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym roku, a także zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podziękował zebranym dyrektorom za pracę edukacyjną, która wpływa na wysoką jakość miejskiej oświaty. Przekazał też informacje na temat inwestycji związanych z rozwojem bazy oświatowo-sportowej na 2016 rok.

Spotkajmy się na kolędowaniu. Zaprasza Chór im. Św. Maksymiliana

Posted By admin On In Miasto | Comments Disabled

Już 2 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 Chórm św. Maksymiliana zaprasza na wspólne kolędowanie przy Pomniku Papieża Św. Jana Pawła II.

Ważne dla gimnazjalistów. Szansa na stypendium-staż dla gimnazjalistów

Posted By admin On In Oświata,Slider mały | Comments Disabled

Ważne dla gimnazjalistów. Szansa na stypendium-staż dla gimnazjalistów. Szczegóły programu znajdziesz pod adresem:

PAP

Segregacja w Brzegu w na przykładzie miesiąca października

Posted By Kaja Banachowska On In Aktualności,Ekologia,Miasto | No Comments

Na podstawie analizy październikowej faktury za zagospodarowanie odpadów z Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gać możemy przestudiować stopień i jakość segregacji na terenie Brzegu. W tym miesiącu od mieszkańców Brzegu zebrano:

odpady niesegregowane – 471,94 tony (380,16 zł/t),

odpady zmieszane opakowaniowe czyste – 96,50 tony (117,72 zł/t)

odpady ulegające biodegradacji czyste – 88,60 tony (102,60 zł/t) i zanieczyszczone 111,40 tony (378 zł/t),

opakowania ze szkła czyste – 6,62 tony (23,76 zł/t) i zanieczyszczone 36,76 (356,40 zł/t),

opakowania z papieru- 40,10 tony (23,76 zł/t).

Łączny strumień odpadów za miesiąc październik wyniósł 851,92 tony, a jego koszt 256 182,60 zł. Odpadów wysegregowanych czystych pozyskano zaledwie 231,82 tony tj. 27,21%. 148,16 tony śmieci to odpady segregowane zanieczyszczone. Gdyby były czyste wówczas Gmina Brzeg zapłaciłaby mniej o blisko 43 000 zł, daje w skali roku kwotę 516 000,00 zł, co przekłada się na blisko 1,5 zł mniej za każdy miesiąc od osoby.

Brak właściwej segregacji jest jednym z głównych czynników sprawiających, że opłata śmieciowa będzie wzrastać. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą każdy przypadek braku segregacji mimo jej zadeklarowania, będzie skutkował automatycznym naliczeniem kar. Ustawodawca nie przewidział wyjątków od tej reguły, dlatego tak ważne jest uświadomienie osobom, które lekceważą ten obowiązek, że narażają wszystkich mieszkańców wspólnoty na negatywne sankcje finansowe- dwukrotnie wyższe opłaty. Najgorszym zjawiskiem są odpady wysegregowane zanieczyszczone, co świadczy o tym, że wysiłek wielu osób, które starają się segregować odpady idzie na marne. Pamiętajmy o zasadach selektywnej zbiórki. Jeżeli mamy problem z decyzją, gdzie wrzucić dany odpad, wrzućmy go do pojemnika na odpady zmieszane, aby nie zanieczyszczać frakcji odpadów segregowanych. W przypadku odpadów biodegradowalnych nie wyrzucajmy ich w workach foliowych!!! Wyrzućmy zawartość bio do pojemnika, a worek do zmieszanych.

Obchody Aksamitnej Rewolucji w Beroun

Posted By Katarzyna Wilczek On In Aktualności | No Comments

14 listopada br. w Domu Kultury Plzenka w Beroun odbył się wieczór galowy z okazji obchodów 30. rocznicy Aksamitnej Rewolucji. Wieczór otworzyła burmistrz Beroun Soňa Chalupová przemawiając i witając przybyłych gości. Następnie odbyła się dyskusja byłych burmistrzów miasta Beroun, którzy piastowali stanowisko w ratuszu po 1989 roku oraz wykład historyka Vratislava Doubka.  Rok 1989 był ważnym kamieniem milowym dla obywateli Republiki Czeskiej i obywateli byłego „bloku wschodniego” w czasach reżimu totalitarnego, nadzieją na upadek „żelaznej kurtyny” i początkiem prawdziwego zdobycia wolności i skierowania się do demokracji. Burmistrz Soňa Chalupová, a po niej także Vratislav Doubek zaapelowali w swoich przemówieniach przede wszystkim do żywej pamięci narodu oraz do potrzeby dzielenia się doświadczeniami i wspomnieniami z przyszłymi pokoleniami. W uroczystości uczestniczył m.in. zastępca burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski. Na zakończenie wieczór galowy uświetnił występ chóru ze Szkoły Muzycznej V. Talicha. 

Odprawa pracowników Straży Miejskiej w Brzegu

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Archiwum aktualności | No Comments

W poniedziałek, 18 listopada br. w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyła się odprawa pracowników Straży Miejskiej. W trakcie spotkania omawiano bieżące sprawy, cele i zakres obowiązków Straży Miejskiej w Brzegu.

Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Brzegu

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności | No Comments

W poniedziałek, 18 listopada br. w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się spotkanie z Panem Januszem Głowikiem, prezesem Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Brzegu. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw oraz współpracy miasta z WOPR Brzeg.

 

Code4Poland - Hackathon – Brzeg 2019 - AI w rolnictwie

Posted By Kaja Banachowska On In Aktualności | No Comments

Organizacja hackathonu to jeden z elementów strategii mającej na celu stworzenie w Brzegu Inkubatora Przedsiębiorczości skupiającego firmy i startupy z IT. Celem jest promocja idei programowania, promocja sztucznej inteligencji, pokazania, że dane mają moc oraz budowanie nowej jakości miasta Brzeg, pokazania, że tu i teraz rozpoczyna się ta idea.

* wydarzenie dofinansowane zostało przez Gminę Brzeg

 

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

Posted By Tomasz Kubiak On In Aktualności,Miasto,Sprawy mieszkańców | No Comments

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat, które odbędą się w Brzegu w poniedziałek, 25 listopada br. przy ul. W. Łokietka 24 A (przy Kauflandzie), w godzinach od 8:30 do 19:30.

 

Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Brzegu!

Posted By Tomasz Kubiak On In Aktualności,Miasto,Slider mały,Sprawy mieszkańców,Urząd | No Comments

W piątek, 22 listopada br. o godz. 11:00 na I piętrze Urzędu Miasta w Brzegu odbędzie się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”.

Wystawa zorganizowana została w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski i od tamtego czasu odwiedza miasta całej Polski, a teraz dotarła także i do Brzegu! Bez wątpienia jest to ogromny zaszczyt dla naszego miasta, że znalazło się na liście miast w Polsce, które mogą gościć tą wyjątkową wystawę, wystawianą wcześniej m.in. w Sejmie RP, Kancelarii Premiera RP, czy też w dużych miastach takich jak chociażby Wrocław, czy Opole. „W drodze do niepodległości” ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i zagranicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu odzyskania niepodległości.

Organizacji wystawy towarzyszyć będzie występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu, mający tematykę patriotyczną.

Serdecznie zapraszamy na Wieczory Lisztowskie

Posted By Aleksandra Gołębiowska On In Aktualności,Kultura | No Comments

Towarzystwo imienia Ferenca Liszta serdecznie zaprasza na 1352, 1354-1355 i 1357 Wieczory Lisztowskie. W programie pieśni, arie i duety F. Mendelssohna, S. Moniuszki, J. Offenbacha, S. Rachmaninowa, W.Żeleńskiego oraz utwory fortepianowe L. v. Beethovena, F. Chopina i Saint-Saënsa-Liszta.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na załączonym plakacie oraz na stronie: www.liszt.art.pl

Uroczysta Msza Święta w rocznicę Obrony Lwowa

Posted By Katarzyna Wilczek On In Aktualności | No Comments

17 listopada br. w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu została odprawiona uroczysta Msza Św. w 101. rocznicę bohaterskiej Obrony Lwowa. W nabożeństwie udział wzięli m.in. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8. Władze miejskie reprezentował burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, a powiatowe- starosta Jacek Monkiewicz.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w Brzegu

Posted By Kaja Banachowska On In Aktualności | No Comments

16 listopada br. w Muzeum Piastów Śląskich odbyło się spotkanie w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które zostało zorganizowane przez brzeskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2. Gości powitała pani prezes Grażyna Grabe i po krótkim wstępie zaprosiła na spotkanie ze specjalistami. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładów, jednym z nich był temat nowości terapeutycznych w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. Nie zabrakło również występów artystycznych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Brzegu. Wśród zaproszonych gości znalazł się również m.in. burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który wręczył prezes Grażynie Grabe okolicznościowy list i bukiet kwiatów, dziękując za wszelka działalność prowadzona przez członków Stowarzyszenia na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzyce.